Projectmanagement

Rossicon begeleid en managet op Senior Projectmanager / Adviseurs niveau, gespecialiseerd in ontwikkelen van winkelcentra, kantoren, hotels en bedrijfsmatig vastgoed. Voor Develop en design  hebben wij de vakkennis in huis om het her ontwikkelen van bestaand onroerend goed op duurzame wijze (Bream expertise) te realiseren, met een focus op return on investment voor opdrachtgever. Stevige onderhandelaars en als projectmanagers de 'Haarlemmer olie' bij het bouwproces.
Het initiëren van kansen bij herontwikkeling door brede ervaring en specialistische kennis van kosten, baten, ontwerp, bouw- en installatietechniek.  Opstellen van haalbaarheidsanalyse, overall proces-planningen en kostencalculaties. Gedelegeerd opdrachtgever voor het gehele bouwproces van initiatief tot oplevering.